Miskovice 30, 285 01, tel.: 327 515 237, 602 525 379
IČO: 619 242 61, e-mail: diteakun@diteakun.cz

účet číslo 9314720247/0100 veden
u Komerční banky v Kutné Hoře
 
 
 MENU 
 
SDRUŽENÍ PRO HIPOTERAPII

Občanské sdružení Dítě a kůň vzniklo v roce 1994 s posláním uvést v život myšlenku kvalitní hipoterapie pro handicapované děti a jezdeckého sportu pro děti zdravé. Organizace byla jako první v této oblasti podpořena Nadací Charty 77 a v rámci programu Phare. Budované hipocentrum v Miskovicích u K. Hory je koncipováno jako integrované dle zahraničních vzorů a zastřešuje programy humanitní, sportovní, ekologické.

Co je to HIPOCENTRUM?
Jsme nejen centrum zaměřené na léčbu jízdou na koni, do kterého mají přístup děti a mládež bez ohledu na věk , zdravotní stav, původ, sociální zázemí, schopností a dalších limitujících parametrů.

Věnujeme se handicapovaným a zdravým dětem, samostatně nebo s pracovníky ústavů sociální péče. Zárukou kvalitní péče je mj. i členství v České hiporehabilitační společnosti. Připravujeme dětem atraktivní programy. Zájemci k nám mohou docházet podle svého přání. Poskytujeme dětem prostor pro vlastní aktivity, nabízíme možnosti zajímavého trávení volného času. Za důležité považujeme, že se jedná o čas strávený podle vlastního rozhodnutí mimo školu.

Nabízíme rekreační ježdění na koni spojené s pobytem na statku jednotlivcům i specializovaným organizacím. Prostory statku a personální zázemí umožňují využít vlastní potenciál pro co nejširší okruh dětí. Nabízíme tři základní možnosti terapií. hipoterapii, babiččin dvoreček a ponny klub. Dělíme je podle typu dětí v cílové skupině a podle způsobů jízdy na koni, která je pro ně nejvhodnější. Možno doplnit o další terapie -ergo, -canis, - animo.

Pořádáme jednorázové akce a dny otevřených dveří, letní tábory, jezdecké kroužky, dny otevřených dveří.

Spolupracujeme
  • s romskými dětmi (Oblastní charita)
  • dětmi z dětského domova (Zvláštní internátní škola),
  • dětmi s poruchami učení a chování (Zvláštní škola, Pedagogicko psychologická poradna)
  • dětmi žadatelů o statut uprchlíka v ČR (Český helsinský výbor)
  • se zdravými dětmi ze základních a mateřských škol


  • Splňujeme podmínky Ministerstva zdravotnictví, které opakovaně poskytuje dotaci ze státního rozpočtu. MZ pomáhá od technického vybavení (odpovídající prostory, vhodné koně, nástupní rampa, ochranné pomůcky), až po tým spolupracujících odborníků.

     
     AKTUÁLNĚ